Absolwenci w murach Zespołu Szkół Samochodoych z okazji 50-lecia matury

Absolwenci w murach Samochodówki
z okazji 50-lecia matury

Dnia 29 września 2017 r. naszą szkołę zaszczycili Panowie absolwenci Technikum Samochodowego,
którzy ukończyli szkołę 50 lat temu.

Zwiedzili obecny budynek szkoły, ponieważ Oni uczęszczali jeszcze do starego budynku szkoły przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie. Następnie w świetlicy szkolnej po powitaniu przez obecnego Dyrektora Szkoły Zbigniewa Pinkowskiego wspominali swoich profesorów i kolegów. Niestety wielu z nich już nie żyje a paru kolegów absolwentów świadomie wybrało się na emigrację poza kraj.

Następnym punktem programu zjazdu było udanie się na groby profesorów i kolegów na rzeszowskie cmentarze.

Panom absolwentom dopisywał humor  i już planowali kolejne spotkanie za 5 lat.
Oby tylko zdrowie dopisało, czego Im serdecznie życzymy !

Leave a Comment