„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.” (James Madison)

 

Sukcesy naszych uczniów

Wysokie wyniki w nauce uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym i są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Zwycięstwa uczniów w konkursach są wynikiem rozwijania ich pasji, zainteresowań i zdolności, inspirowania do podejmowania nowych wyzwań i wychodzenia poza schemat nauki szkolnej. Takie sukcesy przynoszą nie tylko radość i satysfakcję, ale również motywują i mobilizują do podejmowania nowych wysiłków. Każde osiągnięcie okupione jest ciężką pracą, wymaga wytrwałości i konsekwencji, ale warto, bo sukces rodzi sukces.

Zapraszamy do zapoznania się z kroniką osiągnięć  naszych uczniów.


Sylwetki wybitnych uczniów

Paweł Iskrzycki absolwent Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
zajął II miejsce w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik-Absolwent 2017
w kategorii Technik Mechatronik.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
pod patronatem Ministerstwa edukacji Narodowej.

Wykaz stypendystów ZSS

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Bartosz Pióro – kl. 2adT

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego

Województwa  Podkarpackiego w Rzeszowie dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

 • Paweł Iskrzycki – kl. 4aT

Stypendium Miasta Rzeszowa – Młody Inżynier

 • Sławomir Ataman – kl. 2vT
 • Bartosz Drygaś – kl. 3eTM
 • Daniel Krzyżanowski – kl. 3aT
 • Łukasz Matuła – kl. 4 eTM
 • Marek Opioła – kl. 4 aT
 • Bartosz Pióro – kl. 2 adT
 • Karol Ślęczka – kl. 2adT
 • Michał Twardowski – kl. 4fT

Stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce

 • Daniel Krzyżanowski – kl. 3 aT

 


Laureaci i finaliści olimpiad

 

 1. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 • Paweł Iskrzycki
 • Michał Barczak
 • Kamil Wyrzykowski
 • Marek Opioła

 


Sukcesy sportowe

 


Jesteśmy w Was bardzo dumni i życzymy dalszych sukcesów.

Gratulujemy!!!

Skip to content